MATERIAŁY BUDOWLANE

wszystko co potrzebne do budowy domu

Cement

cement

Budownictwo to dziedzina szybko się zmieniająca. Cały czas powstają nowe rozwiązania konstrukcyjne i sposoby wznoszenia budowli z gotowe projekty domów jednorodzinnych. Zmiany te powodują, że powstaje zapotrzebowanie na nowe maszyny i urządzenia, narzędzia oraz materiały budowlane. Istnieją jednak takie materiały, które pomimo swojego wieku nie tracą na popularności Jednym z takich materiałów jest cement. Materiał ten jest powszechnie używanym spoiwem pochodzenia mineralnego. Powstaje on na skutek wypalenia takich surowców jak margiel, wapień i glina na klinkier w specjalnym piecu cementowym, a następnie zmielenia otrzymanego spieku i wymieszania go w odpowiednich proporcjach z gipsem. Gips pełni tutaj rolę regulatora czasu wiązania. Cement ma różne zastosowanie. Przede wszystkim wykorzystywany jest on do przygotowania zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej. To również jeden ze składników betonu. Cement jak każde inne spoiwo wykorzystywane jest do trwałego łączenia ze sobą różnym materiałów budowlanych takich jak cegły, pustaki, kamień itp. Istnieje wiele kryteriów podziału cementu. Jednym z nich jest jego skład i metoda produkcji. Biorąc pod uwagę to kryterium można wyróżnić cement portlandzki, hutniczy, glinkowy, pucolanowy oraz cement z domieszką kamienia wapiennego. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym rodzajem tego spoiwa jest cement portlandzki. Wymyślony w pierwszej połowie XIX jest stosowany do dziś. Klinkier portlandzki stanowi podstawę produkcji cementów innego rodzaju. Innym kryterium podziału cementu jest sposób i szybkość wiązania i twardnienia. Tutaj można wyróżnić cement szybkotwardniejący, cement ekspansywny oraz tamponażowy. Cementy te oparte są składem na cemencie portlandzkim. Różnica polega na procentowym udziale poszczególnych składników klinkieru dzięki czemu możliwe jest uzyskanie różnych właściwości spoiwa.

Zakres zastosowania białego cementu – niewyczerpany potencjał kształtowania.

Zastosowanie białego cementu cieszy się rosnącą popularnością. Trudno wyobrazić sobie współczesną architekturę bez tego materiału budowlanego. W szczególności beton elewacyjny, wytworzony z białego cementu otwiera nowe możliwości zastosowań w aspekcie estetycznym i dekoracyjnym, podnosząc znacznie walory wizerunku współczesnych budowli.

Biały cement znajduje obecnie zastosowanie przy:

  1. budowie projekty domów jednorodzinnych z zastosowaniem betonu elewacyjnego i architektonicznego z betoniarek lub silosów
  2. wytwarzaniu prefabrykatów betonowych
  3. produkcji wyrobów betonowych i wyrobów betonowych o obrobionej powierzchni
  4. wytwarzaniu zapraw tynkarskich i murarskich wszelkiego rodzaju
  5. konfekcjonowaniu produktów chemii budowlanej

Biały cement firmy Holcim – nowoczesny i wydajny materiał budowlany.

Biały cement Holcim jest białym cementem portlandzkim, wyprodukowanym z wysokiej jakości surowców chemiczno-mineralnych z zastosowaniem specjalnych technologii we własnych zakładach produkcyjnych. Cement ten jako środek wiążący spełnia wszystkie wymogi stawiane cementowi portlandzkiemu w odpowiedniej klasie jakości. Biały cement jest naturalnym produktem wysokiej jakości, umożliwiającym zastosowania funkcjonalne jak i kreatywne.

Beton barwiony – estetyka w czystej postaci.

Barwiony beton wytworzony z cementu białego emanuje atrakcyjnością i elegancją. Biały cement Holcim można w prosty sposób zabarwić dostępnymi w handlu pigmentami. Spektrum barw betonu jest niemal nieograniczone.