MATERIAŁY BUDOWLANE

wszystko co potrzebne do budowy domu

Izolacja budynku

Materiały ociepleniowe służą poprawieniu izolacyjności termicznej domu, co znacząco obniża koszty ogrzewania.

Każdy budynek, nie zależnie od jego przeznaczenia wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed negatywnym wpływem warunków zewnętrznych, a także zabezpieczenia środowiska przed ewentualnym wpływem na nie warunków panujących wewnątrz niego. W tym właśnie celu budynki poddawane są izolacji.

Czynniki takie jak nadmierna wilgoć, niska lub wysoka temperatura czy też nadmierny poziom hałasu mogą niekorzystnie wpływać na warunki panujące w jego wnętrzu. Dodatkowo czynniki takie jak ciepło czy nadmierny hałas w wielu przypadkach powinny być zatrzymywane wewnątrz budynku. W przypadku budynków mieszkalnych niekorzystne warunki w nich panujące mogą mięć negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie ich lokatorów. W przypadku sklepów lub magazynów negatywne warunki w nich panujące mogą spowodować szybsze psucie się produktów żywnościowych lub uszkodzenie innego rodzaju produktów.

styropian

W Polskim budownictwie istnieją dwa trendy w izolowaniu budynków. Najpopularniejszymi materiałami izolacyjnymi są styropian i wełna mineralna. Styropian (Polska handlowa nazwa spienionego poliestru) to materiał wykonany z tworzyw sztucznego. Posiada on wiele zalet dzięki którym doskonale sprawdza się on w izolacji budynków różnego rodzaju. Przede wszystkim jest to materiał lekki, przez co może on być przenoszony i montowany przez jedną osobę. Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów pracy, a także czasu instalacji. Styropian doskonale izoluje wilgoć. Nie przepuszcza on pary wody w żadnej postaci ani nie nasiąka nią. Można wykorzystywać go do izolacji akustycznej, jednak jego skuteczność jest dość przeciętna. Jedną z najważniejszych zalet styropianu jest jego niski stopień przepuszczalności ciepła. Pozwala to na jednoczesne zabezpieczenie przed wydostaniem się ciepła na zewnątrz, jak również przed powstawaniem nadmiernych temperatur wewnątrz budynku, w skutek jego nagrzania słońcem.

wełna mineralna

Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym pochodzenia mineralnego. Powstaje ona na skutek topienia w bardzo wysokiej temperaturze kamienia bazaltowego. Do najważniejszych jej zalet należy przede wszystkim bardzo niski poziom przewodności ciepła. Jest ona również materiałem niepalnym, odpornym na ogień. Jest to również materiał bardzo stabilny w swoim kształcie a jednocześnie sprężysty i bardzo wytrzymały. Wełna mineralna nie przepuszcza również wody oraz w żaden sposób nie reaguje z substancjami chemicznymi. To materiał, który niemal w całości pochłania dźwięk.

Pomimo widocznych zalet jakie oferują oba te materiały , posiadają one również swoje wady. Styropian o małej gęstości granulek jest materiałem bardzo łamliwym, przez co bardzo łatwo może ulec zniszczeniu w trakcie transportu lub montażu. Wełna mineralna jest materiałem o bardzo dużym ciężarze własnym. Jej montaż wymaga kilku osób przez co koszty są znacznie wyższe. Dodatkowo jest to materiał, który pomimo tego, że przepuszcza parę wodną cechuje się dużą nasiąkliwością.

Wybór najbardziej opcjonalnego materiału do izolacji budynku uzależniony jest przede wszystkim od potrzeb ich użytkownika a także panujących warunków wewnętrznych i zewnętrznych. W zależności od sytuacji jeden z nich może sprawować się znacznie lepiej od drugiego.

Budownictwo gotowe projekty domów jednorodzinnych stosuje najczęściej wełnę mineralną i styropian. Wełna mineralna produkowana jest najczęściej z kamienia bazaltowego, który po stopieniu poddawany jest procesowi rozwłóknienia i hydrofobizacji, by nie chłonął wody. Materiały ociepleniowe produkowane z wełny mineralnej to maty, płyty i granulaty, dzięki czemu izolację można zakładać nawet w trudno dostępnych miejscach. Styropian, czyli polistyren ekspandowany, to porowate tworzywo sztuczne uzyskiwane przez spienianie za pomocą podgrzanej pary wodnej granulek polistyrenu zawierających profor. Ponieważ materiały budowlane muszą spełniać określone wymogi ognioodporności, w budownictwie używa się jedynie samogasnącego styropianu FS, do którego w procesie produkcji dodawane są składniki obniżające jego palność. Płyty styropianowe, ze względu na ich niską cenę i łatwość montażu, to obecnie najpopularniejsze materiały ociepleniowe w Polsce.

Zalety:

Zaletami wełny mineralnej są odporność na chemikalia, lepsza izolacyjność akustyczna niż w wypadku styropianu oraz niepalność. Jest też odporna na gryzonie i inne szkodniki. Jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne, wełna używana jest najczęściej do ocieplania dachów.

Styropian nie traci swych właściwości pod wpływem wilgoci, jest lekki i bardzo łatwy w montażu. Należy do materiałów obojętnych dla naszego zdrowia. Jest odporny na pleśń, grzyby czy bakterie i nie stanowi pożywienia dla gryzoni.

Wady:

Materiały ociepleniowe produkowane z wełny są o wiele cięższe i droższe od styropianu, a w dodatku w czasie ich zakładania należy stosować szczególne środki ostrożności, gdyż łatwo dochodzi do podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego oraz oczu drobinami materiału.

Materiały ociepleniowe produkowane ze styropianu są bardzo kruche, mają bardzo niską twardość powierzchniową i wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Koszty:

Materiały budowlane z których stawia się w Polsce domy, z reguły wymagają dodatkowej izolacji termicznej i akustycznej. Dlatego też praktycznie każda hurtownia budowlana ma w swojej ofercie różnorakie materiały ociepleniowe.

Ceny wełny mineralnej zależą głównie od typu produktu i jego grubości. Najpopularniejsze są materiały ociepleniowe tego typu produkowane przez firmę Isover. Ich Iso-Mata, używana do izolacji termicznej i akustycznej kosztuje ok. 11 PLN za m2 przy materiale o grubości 50 mm i ok. 32 PLN przy grubości 150 mm.

Materiały ociepleniowe produkowane ze styropianu kosztują od 150 do nawet 300 PLN brutto za m3, trzeba jednak pamiętać, że cena może się różnić w zależności od grubości płyty i jej parametrów technicznych.